Mene sisältöön

Tulos 2011: Finnpilotin liikevaihto kasvoi

20.3.2012


Ensimmäinen vuosi yhtiönä sujui liikennemäärien kasvun vuoksi odotettua paremmin. Liikevaihto kasvoi lähes viisi prosenttia ja liiketulos oli positiivinen.

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa, joka ylitti Luotsausliikelaitoksen 2010 liikevaihdon 1,6 miljoonalla eurolla (2010: 34,6 milj. euroa) ja budjetoidun liikevaihdon 1,4 miljoonalla eurolla (budjetti: 34,8 milj. euroa). Kasvua edellisvuoteen oli 4,7 prosenttia.

Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vuoden alussa luotsaustaksaan tehty viiden prosentin korotus sekä liikennemäärien kasvu merialueilla Itämeren kaasuputkikuljetusten johdosta. Myös risteilyliikenne jatkui vilkkaana kesäkuukausien aikana.

Vuoden 2011 liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (2010: -0,6 milj. euroa) ja tilikauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (2010: -0,6 milj. euroa). Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät koko vuoden kohtuullisina. Omavaraisuusaste oli 45,0 prosenttia (2010: 72,9 %) ja nettovelkaantumisaste oli 38,8 prosenttia
(2010: -20,1 %).

Vuoden 2011 luotsausten määrä oli 30 062 kappaletta ja yhteenlaskettu pituus 580 049 merimailia. Kappalemäärä kasvoi 2,3 % vuodesta 2010. Luotsattujen merimailien määrä puolestaan nousi 1,0 %. Vuoteen 2010 verrattuna luotsauskysyntä lisääntyi eniten Saimaan luotsausalueella.

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 349 henkilöä (2010: 352). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 29 työntekijää, mikä vastaa 8,3 prosenttia koko henkilöstöstä (2010: 22 työntekijää, 6,2 %).

Luotsauskysynnän odotetaan laskevan vuoden 2012 aikana. Vuoden alusta voimaan tulleilla hinnoittelujärjestelmän muutoksilla ja hinnoittelun tarkistuksella pyritään säilyttämään yhtiön palvelutaso.

Vuoden 2011 vuosikertomus

 

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Pajula, puh. 0400 449 493
Talousjohtaja Timo Sirén, puh. 040 145 9848

Sivun alkuun