Mene sisältöön

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävä on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

VISIO JA MISSIO
Tuotamme kaikissa oloissa luotsauspalvelua, joka varmistaa merenkulun toimivuuden ja turvallisuuden sekä vähentää merkittävästi ympäristöonnettomuuksien riskejä. Tavoitteemme on olla vuoteen 2016 mennessä kansainvälisesti arvostetuin ja tehokkain luotsausorganisaatio.

YHTEISET ARVOMME

Turvallisuus

Toimintamme lähtökohtana on turvallisuus. Tuotamme turvallisuutta ihmisten, ympäristön ja merenkulun hyväksi.

Yhdessä tekeminen
Kehitämme yhdessä toimintaamme. Kunnioitamme ja arvostamme asiakkaitamme, toisiamme sekä työtämme.

Uudistuminen
Arvioimme toimintaympäristöämme ja uudistamme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti.


KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET
Rakennamme luotettavan ja asiakaslähtöisen merenkulkua tukevan palvelukokonaisuuden. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ja kehitämme palveluamme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tuomme lisäarvoa meriturvallisuustyöhön tuottamalla tietoa merenkulun riskeistä yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden käyttöön.


Varmistamme palvelutasomme joustavalla henkilöstöresurssien käytöllä toteuttaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Johdamme yhtiön toimintaa arvojemme mukaisesti. Edistämme esimiesten johtamistaitoja pitkäjänteisesti.


Rakennamme yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Sivun alkuun