Mene sisältöön

Finnpilot

Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävänä on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Tarjoamamme luotsauspalvelu edistää merenkulun turvallisuutta niin alusten, niiden miehistön ja matkustajien kuin ympäristön näkökulmasta - taloudellisesti ja vastuullisesti.

Tavoitteenamme on, että toimintamme on tehokasta, kannattavaa ja tasokasta. Pyrimme meille asetettuihin tavoitteisiin eettisesti ja arvojemme mukaisesti.

Missio

Finnpilot tuottaa luotsauspalvelua, joka varmistaa merenkulun turvallisuuden ja toimivuuden.

Visio

Finnpilot on valtakunnallinen meriliikenteen turvallisuuspalveluiden tehokas ja asiakaslähtöinen tuottaja.

Arvot

Turvallisuus
Toimintamme lähtökohtana on turvallisuus. Tuotamme turvallisuutta ihmisten, ympäristön ja merenkulun hyväksi.

Yhdessä tekeminen
Kehitämme yhdessä toimintaamme. Kunnioitamme ja arvostamme asiakkaitamme, toisiamme sekä työtämme.

Uudistuminen
Arvioimme toimintaympäristöämme ja uudistamme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti.


Strategiset tavoitteet

Strategisena päätavoitteena on voimassa olevan luotsauslain mukaisen yhden toimijan mallin vakiinnuttaminen sekä yhtiön toimintojen edelleen kehittäminen turvallisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Finnpilotin tehtävänä on tuottaa laadukasta luotsauspalvelua valtakunnallisesti kaikille luotsattaviksi määrätyille väylille. Finnpilot on velvoitettu hoitamaan perustehtäväänsä myös mahdollisissa poikkeusoloissa.

 

Sivun alkuun