Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy:n tehtävä on alusliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä alusliikenteestä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

VISIO JA MISSIO

Tuotamme kaikissa oloissa luotsauspalvelua, joka varmistaa merenkulun toimivuuden ja turvallisuuden sekä vähentää merkittävästi ympäristöonnettomuuksien riskejä. Tavoitteemme on olla kansainvälisesti arvostetuin ja tehokkain luotsausorganisaatio.

YHTEISET ARVOMME

Turvallisuus

Toimintamme lähtökohtana on turvallisuus. Tuotamme turvallisuutta ihmisten, ympäristön ja merenkulun hyväksi.

Yhdessä tekeminen

Kehitämme yhdessä toimintaamme. Kunnioitamme ja arvostamme asiakkaitamme, toisiamme sekä työtämme.

Uudistuminen

Arvioimme toimintaympäristöämme ja uudistamme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti.

KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET

Rakennamme luotettavan ja asiakaslähtöisen merenkulkua tukevan palvelukokonaisuuden. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti ja kehitämme palveluamme yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tuomme lisäarvoa meriturvallisuustyöhön tuottamalla tietoa merenkulun riskeistä yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden käyttöön.

Varmistamme palvelutasomme joustavalla henkilöstöresurssien käytöllä toteuttaen hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Johdamme yhtiön toimintaa arvojemme mukaisesti. Edistämme esimiesten johtamistaitoja pitkäjänteisesti.

Rakennamme yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

 

 

 

 
Luotsin blogikirja

Saaristomeren luotsi kertoo työstään.

  • 21.7.2017 Sedov ja kaverit

    Meillähän on nyt Tall Ships Races täällä Turussa. Olisi itsestään selvää blokkailla hienoista vanhoista purjelaivoista ja siitä, kuinka hienoja ne ovat. Ovathan ne ja on se luotsillekin mukavaa vaihtelua. Palella ulkona heinäkuussa… Suomen kesä, da da. En siis...

  • 18.5.2017 Sairastuin

    …saabismiin pari vuotta sitten (tässä vaiheessa tarkkaavaisimmat ovat jo havainneet, että tämä kirjoitus ei liity luotsaukseen millään tavalla). Saabismista ei voi parantua, mutta se voidaan sopivalla lääkityksellä pitää hallinnassa. Esimerkkinä Motonetin...