Julkaisut

Tällä sivulla julkaistaan Finnpilot Pilotage Oy:n tilaamia tutkimuksia luotsauksesta ja siihen liittyvästä muusta yhtiön toiminnasta.

 

Yö väylällä -tutkimus yötyön kuormittavuudesta luotsauksessa

Työterveyslaitoksen kanssa tehty yötyön kuormittavuutta koskeva tutkimus on osa hanketta, jolla Finnpilot pyrkii aktiivisesti edistämään henkilöstön työhyvinvointia. Keskeinen tavoite on jatkaa luotsien ja luotsikutterinhoitajien työuraa terveenä normaaliin eläkeikään saakka. Yö väylällä –tutkimus on toteutettu yhteistyössä Luotsiliiton, Suomen Laivanpäällystöliiton, Suomen Konepäällystöliiton, Terveystalon, Ilmarisen ja Työsuojelurahaston kanssa.

TYÖTERVEYSLAITOS, tilaaja Finnpilot Pilotage Oy
Tarja Hakola, Jussi Konttinen

Yö väylällä tiivistelmä

 

Luotsauksen vaikuttavuus

Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia prosessikuvaus luotsauksen kulusta, suunnitella prosessikuvauksen pohjalta Finnpilotin käyttöön tarkoitettu mittaristo luotsaustyön vaikuttavuuden seuraamiselle sekä laatia alustava suunnitelma mittariston käyttöönotosta Finnpilotin organisaatiossa. Tämä on tukimuksen toinen painos, jossa käytettyjä termejä on täsmennetty.

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA B 184 2011
Jouni Lappalainen, Vappu Kunnaala,  Piia Nygren, Ulla Tapaninen
Luotsauksen vaikuttavuus

Talviliikennekoordinattori

Talvimerenkulku ja sen sujuvuus on monen osapuolen yhteispeliä. Eri toimijoiden, kuten satamien, varustamojen, teollisuuden, rahtaajien, murtajien, luotsien ja VTS -keskusten päivittäinen yhteydenpito on ankarimpina talvina lähes välttämätöntä. Toimintamalli on pääosin toimiva, mutta sen on myös hyvin aikaa vievä.Esiselvityksessä on kartoitettu toiminnan kehittämisvaihtoehtoja ja talviliikennekoordinaattorin toimintaa.

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON BRAHEA-KESKUS 2014
Vappu Kunnaala, Piia Nygren Olli-Pekka Brunila
Talviliikennekoordinaattori

 
Luotsin blogikirja

Saaristomeren luotsi kertoo työstään.

  • 21.7.2017 Sedov ja kaverit

    Meillähän on nyt Tall Ships Races täällä Turussa. Olisi itsestään selvää blokkailla hienoista vanhoista purjelaivoista ja siitä, kuinka hienoja ne ovat. Ovathan ne ja on se luotsillekin mukavaa vaihtelua. Palella ulkona heinäkuussa… Suomen kesä, da da. En siis...

  • 18.5.2017 Sairastuin

    …saabismiin pari vuotta sitten (tässä vaiheessa tarkkaavaisimmat ovat jo havainneet, että tämä kirjoitus ei liity luotsaukseen millään tavalla). Saabismista ei voi parantua, mutta se voidaan sopivalla lääkityksellä pitää hallinnassa. Esimerkkinä Motonetin...