Lotsbeställningsområden

Finnpilots lotsförmedling har jour 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan. Lotsförmedlingen betjänar alla instanser som anlitar lotstjänster.Bindande lotsbeställning görs tre timmar före ankomst till lotsplatsen när man anlöper en hamn i Finland och två timmar före planerad avgång från hamnen.

Finlands kustvatten och Saimens vattendrag har indelats i tre lotsbeställningsområden: södra, östra och västra.

Söder

Helsingfors lotsningsområde (Emsalö, Helsingfors, Porkala) och Hangö
Internet: www.pilotorder.fi
E-post: pilotorder.south@finnpilot.fi
Tfn. +358 (0) 400 907 977
Fax: +358 (0) 29 52 53010

Öst

Kotkas lotsningsområde (Orrengrunds, Aspö ochSantio)
Internet: www.pilotorder.fi
E-post: pilotorder.east@finnpilot.fi
Tfn. +358 (0) 400 907 978
Fax: +358 (0) 29 52 53011

Saima kanal och Saimen
Internet: www.pilotorder.fi
E-post: pilotorder.east@finnpilot.fi
Telefon: +358 (0) 040 487 3133
Fax +358 (0) 29 52 53011

Väst

Skärgårdshavets lotsningsområde (Åbo, Utö, Enskär och Mariehamn), Bottenhavets lotsningsområde (Raumo, Björneborg, Kristinestad och Kaskö), och Bottenvikens lotsningsområde (Vasa, Jakobstad, Karleby, Brahestad, Kalajoki, Uleåborg, Kemi och Torneå)

Internet: www.pilotorder.fi
E-post: pilotorder.west@finnpilot.fi
Telefon: +358 (0) 400 907 979
Fax: +358 (0) 29 52 53012

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter