Lotsningsavgifter

Avgiften bestäms enligt det lotsade fartygets nettodräktighet och lotsningssträckan. Lotsningsavgiften tas ut för varje påbörjad sjömil. På Saima kanal och inom Saimens vattenområde grundar sig avgiften på ett nedsatt pris per enhet.

Enligt lotsningslagen är det Finnpilots styrelse som beslutar om priset per enhet och det nedsatta priset per enhet för lotsning samt prissättningen av eventuella övriga prestationer.

Lotsningsavgifter 2019 

Lotsningsavgifter 2018

 

 

Uppskattning av priset på en lotsning

Genom att välja lotsplats och hamn och skriva in fartygets nettodräktighet i räknaren får du en preliminär uppskattning av priset på lotsningen.

Den lots som utför lotsningen fattar dock utifrån rådande förhållanden det slutliga beslutet tillsammans med fartygets kapten om vilken rutt som används. 

 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter