Lotsplatser och lotsleder

Det finns 42 lotsplatser. Ett fartyg med lotsplikt på väg mot Finland får inte passera lotsplatsen innan lotsen stigit ombord.

Trafiksäkerhetsverket meddelear de närmare föreskrifter om lotsleder och lotsplatser som avses i lotsningslagen (940/2003).

Finlex

Trafiksäkerhetsverkets föreskrift on lotsplatser och lotsleder 1.7.2011 (gäller tillsvidare)

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter