Säkerhetsanvisningar

Fartyg som lotsas ska iaktta de överenskomna internationella verksamhets- och säkerhetsrekommendationerna för lotsningsverksamhet:

Finnpilot service terms on the embarkation and disembarkation of pilots

International Maritime Organization: Recommendation on pilot transfer arrangements och International Maritime Pilots Association: Required boarding arrangements for pilot.

Lotslejdaren ska placeras:

- på fartygets läsida
- så nära midskepps som möjligt
- cirka 1,5 meter över vattenytan.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter