Servicevillkor för lotsningstjänster

Servicevillkoren tillämpas på de lotsningstjänster som Finnpilot tillhandahåller i de farleder där lots enligt Trafiksäkerhetsverkets beslut ska anlitas.

Dessa villkor träder i kraft den 1.1.2019. Finnpilot Pilotage Ab har rätt att ändra servicevillkoren.

Lotsningens servicevillkor 1.1.2019

 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter