Bolagsstyrelsen

Bolagets styrelse leder och övervakar aktiebolagets verksamhet. Styrelsen beslutar om bolagets strategiska riktlinjer och utser verkställande direktören och den högsta ledningen. Bolagsstämman bestämmer om styrelsens sammansättning varje år.

Styrelseordförande


Seija Turunen
f. 1953, ekonomie magister
I styrelsen sedan 2015
Finnlines Abp, vice verkställande direktör och CFO 2007–2013
Finnstevebolagen (en del av Finnlineskoncernen), verkställande direktör 2010–2013
Finnlines Abp, finansdirektör 1992–2007
Elisa Abp, styrelseledamot
Pihlajalinna Abp, styrelseledamot

Ordinarie medlemmar

Petri Peltonen
f. 1962, teknologie licentiat
I styrelsen sedan 2018
Arbets- och näringsministeriet, understatssekreterare, 2016-
Arbets- och näringsministeriet, avdelningschef, 2007-2016
Business Finland, Director 1999-2006
Business Finland, styrelse, viceordföranden

Markus Katara
f. 1982
ledande sakkunnig, Statsrådets kansli 
I styrelsen sedan 2018
Tidigare: Finnish Industry Investment Ltd, direktör

Johanna Karppi
styrelseledamot
f. 1968, vicehäradshövding
I styrelsen sedan 2014
Suomen Terveystalo Oy, personaldirektör 2007–
Rautaruukki Abp, Director Corporate Hr 2004–2007,
Orion Abp, personalchef 2001–2004,
Byggnadsindustrins Centralförbund, jurist

Tuula-Riitta Markkanen
f. 1958, ekonomie doktor
Styrelseledamot sedan 2017
Aalto University Executive Eduaction: business direktör
Muutosjohdon akatemia (Förändringsledningsakademin) (SHM, FM, HAUS): projektledare
Krita Corporate Identity Oy, Senior partner, uppgifter inom förändringsledning och strategisk kommunikation hos bl.a. följande kunder:
Sanoma Abp: Executive vice president (acting), corporate communication, transformation
Nokia Solutions: Director (acting), transformation, strategic communication
Metso Abp, Kemira Abp, Ahlström Abp: Förändringsledning och företagsidentitet
Social- och hälsovårdsministeriet: Utveckling av kommunikation och strategi
Tapio Ab, Styrelseledamot

Personalrepresentation

Personalen är representerad i Finnpilots styrelse i enlighet med lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning.
Den ordinarie personalrepresentanten är lotsen Jouni Räty och hans ersättare är lotskutterskötaren Aki Saartia.

Jouni Räty
f. 1970, lots, sjökapten YH
Styrelseledamot sedan 2014
Finnpilot Pilotage Ab, lots 2011–
Lotsaffärsverket Finnpilot, lots 2005–2010
Neste Oy/Fortum Oil and Gas Oy, på fartygen och rederikontoret 1995–2005

Aki Saartia
lotskutterskötare
Styrelseledamot sedan 2017
Finnpilot Pilotage Ab, lotskutterskötare 2011–
Lotsaffärsverket Finnpilot, lotskutterskötare 2006–2010

 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter