Organisation

Finnpilot Pilotage Ab:s organisation består av fyra enheter. Som VD fungerar Kari Kosonen.

 

Lotsningsenheten ansvarar för lotsningstjänsterna och -områden samt för lotsförmedlingen.
Enhetens direktör är Sanna Sonninen.

Transportenheten ansvarar för transporttjänsterna för lotsning, fastigheterna och båtarna.
Enhetens direköt är Aki Marjasvaara.

Personalenheten ansvarar för personal- och lagärenden samt  löneuträkning.
Enhetens direktör är Kati Virtanen.

Ekonomienheten ansvarar för planering av ekonomin, controlling, bokföring samt försäljning och inköp.
Enhetens direktör är Timo Sirén.

Operativa enheter alltså är lotsning och transport ansvarar speciellt för verkställandet av Finnpilots säkerhetsuppgift.
Varje enhet ansvarar för utbildningen i anslutning till dess uppgífter.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter