Kontaktuppgifter

Finnpilot Pilotage Ab
Folkskolegränd 3, 4 våning, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 520, 00101 Helsingfors
Tel: 029 52 53000
Fax: 029 52 53001
E-post: info(at)finnpilot.fi
Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)finnpilot.fi

 

Lotsförmedlingens lotsbeställningsnummer
finns på sidan Lotsbeställningsområden

Om dessa nummer fungerar inte, kan du ringa till numren nedan. Kom ihåg, att detta är ett back up system.

Väst, back up nummer: +358 40 575 5815
Söder, back up nummer: + 358 40 660 8711
Öst, back up nummer: +358 40 660 9525
Saimen, back up nummer: +358 40 660 9211

Administration

Verkställande direktör Kari Kosonen, 040 741 4625
Assistent Susanna Miettinen, 040 768 1253

Lotsning

Lotsningsdirektör  Sanna Sonninen, 040 829 9769

Transport och fastigheter

Transportdirektör Aki Marjasvaara, 050 371 8212
Transportmateriel Henrik Bakalim, 040 553 1839
Fastigheter Dick Strandell, 040 595 4713

Dataärenden

Applikationchef Hannu Ahonen, 050 586 8471
Datachef Erkko Kinnunen, 040 547 5572

Kommunikation

Kommunikationschef Laura Kaustinen, 0400 757 228

Personal-och lagärenden

Personaldirektör och rättschef, JL Kati Virtanen, 040 679 8787
Personalansvarig Anne Jänisvaara, 0400 612 903
Lönespecialist Marja-Liisa Kokkoniemi, 040 565 3362
Lönespecialist Piia Anttila, 040 1819 519
Assistent Susanna Savolainen, 040 730 7328 

Ekonomi

Ekonomidirektör Timo Siren, 040 145 9848
Ekonomiplanerare Markus Lehtilä, 040 726 4737
Huvudbokförare Kaija Iso-Karvia, 040 186 1817
Ekonomiassistent Susan Ylänne, 040 575 4816
Ekonomiassistent Kirsi Luotonen, 040 129 1085

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter