Faktureringsadress

Vi ber våra kunder sända sina fakturor till Finnpilot i första hand som nätfakturor.

Leveransadress för nätfakturor:
Operatör för nätfaktureringen: Basware
Förmedlarkod: BAWCFI22
Nätfaktureringsadress: 003723758543

FO-nummer: 2375854-3
VAT-nummer: FI23758543

Kontaktinformation i fråga om nätfakturering:
Mepco Oy/Basware-IP stöd
e-post: servicedesk@mepco.fi
Mepcos växel: 020-7422 700

Leveransadress för pappersfakturor

Pappersfakturor
Om ni inte kan leverera nätfakturor ber vi er sända pappersfakturor till Finnpilot till nedan nämnda faktureringsadress, där de omvandlas till elektronisk form.
Finnpilot Pilotage Ab
PB 80580
00021 FAKTURERING

I fakturans referens ska man ange beställare, kostnadsställe och eventuellt beställningsnummer. Faktureringsadressen ska vara synlig på själva fakturan, inte bara på kuvertet. Nätfakturor och pappersfakturor som sänds till faktureringsadresserna och bilagor till dessa får inte innehålla sekretessbelagda uppgifter (t.ex. personbeteckningar, personliga hälsouppgifter eller konfidentiella avtalsuppgifter e.d.).

Alla bankkonton ska anges som IBAN och med BIC-kod. Detta gäller alla finländare, både företag och privatpersoner.

Till faktureringsadressen får man inte sända något annat material än fakturor.

Övrigt material sänds till adressen
Finnpilot Pilotage Ab
PB 520, 00101 Helsingfors

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter