2017-12-31 15.21

Priset för lotsning stiger inte år 2018

Tack vare att antalet lotsningar utvecklats positivt och verksamheten organiserats effektivt kan lotsningsavgifterna nästa år bibehållas på samma nivå som nu.

Styrelsen för Finnpilot Pilotage Ab beslutade på sitt möte den 29 september att lotsningsavgifterna inte höjs år 2018, att avgiftsnivån på Saimen förblir 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten och att även de övriga avgifterna i anslutning till lotsningen, såsom vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för framflyttning av lotsning, förblir oförändrade.

Antalet lotsningar har utvecklats positivt under år 2017. Sjötrafiken har blivit livligare, vilket märks i ett ökat antal lotsningar och lotsade mil under andra och tredje kvartalet särskilt i Helsingfors och Skärgårdshavets lotsningsområden.

Prissättningen för lotsning år 2019 fastställs och meddelas kunderna i september 2018.

Mer information

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 407414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, puh. +358 401459848

 

Lotsningsavgifter på webben

 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter