2017-12-11 14.00

Lotsbåtsolyckan vid Emsalö – bägge kutterskötarna omkom

”Jag vill framföra mitt djupa deltagande till de anhöriga till de två lotskutterskötarna som omkom i olyckan och till deras arbetskamrater samt tacka alla som deltog i räddningsoperationen”, säger Finnpilots verkställande direktör Kari Kosonen.

Finnpilot Pilotage Ab:s lotsbåt L242 kantrade utanför Emsalö igår kl. 16.58 nära Emsalö norra lotsplats.

Sjöbevakningen försökte vända den kantrade båten på rätt köl, men den sjönk under operationen. Dykarna hittade kutterskötarna inuti den förlista lotsbåten.

I lotsbåten fanns två av våra anställda som var på väg att hämta en lots från ett fartyg. Orsaken till att båten kantrade är ännu inte känd.

”Det här är en tung sorgens dag för hela Finnpilot. Vi kommer tillsammans med myndigheterna att utreda orsakerna till den tragiska olyckan för att kunna garantera våra anställdas säkerhet i framtiden. Åtgärder har redan vidtagits”, säger Kosonen.

Verkställande direktör Kari Kosonen svarar på frågor, tfn +358 407414625

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter