2017-12-11 16.00

Finnpilot sörjer – tyst minut på lotsstationerna idag

Lotsbåten som förliste i fredags bärgas i samarbete med Olycksutredningscentralen och Finlands miljöcentral. Olyckans förlopp granskas redan idag tillsammans med båttillverkaren och inspektören. Dessutom har en preliminär lägesbild av händelserna utarbetats på Emsalö lotsstation.

”Vi vill framföra ett varmt tack till alla som deltagit i vår sorg under dessa tunga dagar. Vi har fått många kondoleanser som är ett stort stöd för hela personalen. Tack för det. Vi förmedlar också kondoleanserna till de anhöriga”, berättar Finnpilot Pilotage Ab:s verkställande direktör Kari Kosonen.

Personalen på alla Finnpilots lotsstationer strävade efter att hålla en gemensam tyst minut idag kl. 12 till minnet av de förolyckade. ”Sjötrafiken stannar ändå inte upp och vi sköter vår grundläggande uppgift på normalt sätt också idag”, säger Finnpilots verkställande direktör Kari Kosonen. De anställda har fått tilläggsinstruktioner om hur båtarna ska manövreras säkert och arbetarskyddskommittén har sammanträtt.

Finnpilot och Olycksutredningscentralen planerar bärgningen av den förlista lotsbåten tillsammans. Lotsbåten bärgas med tillstånd och under ledning av centralen. Miljösäkerheten övervakas av Finlands miljöcentral.

”Det är svårt att bärga båten i det här vädret och från det här djupet, och vi tar inga risker”, säger transportdirektör Aki Marjasvaara vid Finnpilot. Den preliminära planen för bärgning blir klar under måndagen och behandlas därefter med Olycksutredningscentralen. Båten bärgas inom de följande två veckorna om vädret tillåter.

De anställda vid Finnpilot har idag möjlighet att få krisstöd på lotsstationerna. Stödet ordnas av bolaget i samarbete med företagshälsovården. I Helsingforsregionen hölls krismöten på Emsalö och Gråhara redan under veckoslutet. Krishjälp ordnas så länge det behövs.

Lotsbåten L242 förliste fredag 8.12.2017 och två anställda vid Finnpilot omkom i olyckan. Finnpilot lämnar inte ut uppgifter om offren.

Den snabba lotsbåten L242 är av modellen Kewatec Pilot 1500 och den levererades till Finnpilot hösten 2015. Båten är 15,4 meter lång och 5,1 meter bred. Den är inspekterad av Teknologiska forskningscentralen VTT.

Frågor om olycksutredningen och allt som ansluter till den kan riktas till Olycksutredningscentralen.

Närmare uppgifter

Finnpilot Pilotage Ab
verkställande direktör Kari Kosonen, tfn +358 407414625 (efter kl. 17)

Olycksutredningscentralen
ledande utredare, sjöfartsolyckor, Risto Haimila, tfn 0295 150 730. 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter