2017-12-19 15.00

Insamling till förmån för de anhöriga till de omkomna i olyckan vid Emsalö

Luotsikutterinkuljettajat – Lotskutterförarna ry, Sjömanskyrkan och Finnpilot har tillsammans startat en insamling till förmån för de anhöriga och i synnerhet barnen till de omkomna i lotsbåtsolyckan.

Insamlingsintäkterna går oavkortade till förmån för de hjälpbehövande. Insamlingen genomförs via Kotimaanapu, Kyrktjänsts hjälp i hemlandet. Finnpilot betalar de administrativa kostnaderna för insamlingen och den finska evangelisk-lutherska församlingen i Borgå förmedlar hjälpen till mottagarna.

Man kan själv välja vilken summa man donerar. Betalningen kan göras via den egna nätbanken. Donationer från utlandet betalas med Visa eller Mastercard eller som internationell kontoöverföring.

Man kan donera anonymt och det går bra att fortsätta donera när målsumman är uppnådd.

Länk till insamlingen: https://www.lahjoitaapua.fi/kohde/kerays_luotsionnettomuuden_uhrien_omaisten_avuksi

Luotsikutterinkuljettajat – Lotskutterförarna ry, Finnpilot Pilotage Ab, Finlands Sjömanskyrka rf, diakoniarbetet vid den finska evangelisk-lutherska församlingen i Borgå och Kotimaanapu vill framföra sitt djupa deltagande till de omkomnas anhöriga.

 

 

 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter