2018-08-15 16.00

Finnpilot söker lotsar till Skärgårdshavet och Karleby

En nyckelroll inom sjöfartssäkerheten väntar – sök våra lediga lotsvakanser!

Lotsen fungerar i hög grad som fartygets befälhavarens rådgivare samt som sakkunnig för vattenområdet och sjöfarten. Kraven för de som söker lotsvakanserna är ett giltigt sjökaptensbrev och sjömansläkarintyg samt en gedigen praktisk erfarenhet av sjöfart. Härtill krävs för skötandet av den krävande säkerhetsexpertisuppgiften goda språkkunskaper (finska, svenska, engelska) samt ett kundbetjäningsinriktat och interaktivt sätt att arbeta.    

Lotstjänsten innefattar en prövo- och elevtid då lotsen skolas i sina uppgifter. Arbetets början överenskommes skilt med sökanden.

Vi erbjuder lotsarna ett intressant och krävande jobb inom sjösäkerheten, skolning i arbetet och arbetsredskapen samt en uppmuntrande arbetsgemenskap. Lön- och arbetsvillkoren fastställs i enlighet med kollektivavtalet för lotsningsbranschen

Tilläggsinformation fås av lotsningsdirektör Sanna Sonninen, sanna.sonninen@finnpilot.fi, tfn 040 829 9769, områdeslotsålderman Ari Saari (Skärgårdshavet) tfn 0400 744 136, ari.saari@finnpilot.fi samt områdeslotsålderman Ilkka Sipilä (Karleby), tfn 0400 867 421, ilkka.sipila@finnpilot.fi.

Ansökningarna med meritförteckningar ombeds skickas senast 14.9.2018 till adressen Finnpilot Pilotage Ab, PB 520, 00101 Helsingfors eller per epost till info@finnpilot.fi.  

Finnpilot Pilotage Ab är ett av staten till 100 % ägt specialuppgiftsbolag som erbjuder lotsningstjänster i hela landet. Vår omsättning 2017 var 38,1 miljoner euro. Personalen uppgår till 330 personer och vi fungerar på 21 stationer i olika delar av Finland.  

 

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter