2018-12-13 15.00

Lotsningsavgifterna 2019 har uppdaterats: priset på lotsning stiger inte

Lotsningsavgifterna 2019 har uppdaterats på Finnpilots nätsidan. Lotsningsavgifterna kommer att hållas på samma nivå som året innan.

Finnpilot Pilotage Ab:s styrelse beslutade på sitt möte 26.9. att lotsningsavgifterna inte höjs inför år 2019. Avgiftsnivån på Saimen förblir 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten och inga justeringar görs heller i de övriga avgifterna i anslutning till lotsning, såsom vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar.

Antalet lotsningar har liksom året innan utvecklats positivt under 2018. Ökningen i sjötransporternas tonnage återspeglas i ökad lotsning inom alla lotsningsområden vid kusten.

Lotsningsavgifterna 2019 har uppdaterats på Finnpilots nätsidan. Lotsningsavgifterna kommer att hållas på samma nivå som året innan.

LÄNK: Lotsningsavgifterna 2019 >>


Närmare uppgifter

Kari Kosonen, verkställande direktör, kari.kosonen@finnpilot.fi, tfn +358 40 7414625
Timo Siren, ekonomidirektör, timo.siren@finnpilot.fi, tfn +358 40 1459848

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter