2018-09-28 12.00

Finnpilots egen undersökning om lotsbåtsolyckan överensstämmer med Olycksutredningscentralen fynd

Åtgärdsrekommendationerna som lyfts fram i den rapport om lotsbåtsolyckan i december i fjol, som Olycksutredningscentralen publicerade i dag, har också identifierats i Finnpilots egna utredningar. Största delen av rekommendationerna har redan tillämpats under år 2018. Till exempel har evakueringsrutterna förbättrats i alla båtar av samma typ som olycksbåten.

Finnpilot Pilotage Ab
MEDDELANDE
28.9.2018

Gällande: OTKES 28.9.2018 publicerade rapport om lotsbåten L242:s olycka 8.12.2017

Finnpilots egen undersökning om lotsbåtsolyckan överensstämmer med Olycksutredningscentralen fynd

Olycksutredningscentralen (OTKES) har i dag publicerat sin rapport om olyckan vid Emsalö den 8 december 2017, då två av Finnpilot Pilotages lotskutterskötare omkom när en lotsbåt kantrade och sjönk. I utredningen konstaterades att olycksbåten uppfyllde alla bestämmelser och att personalens utbildning och kompetens var adekvata. OTKES rekommendationer gäller bland annat behandlingen av säkerhetsrisker under inskolningsprocesserna samt de yrkesbåtsregler som myndigheterna har utarbetat.

Tekniska ändringar i båtarna

I Finnpilots egna analyser efter olyckan identifierades bland annat ett behov av att förbättra nödutgångarna. Alla Finnpilots snabba lotsbåtar, den kategori som också olycksbåten tillhörde, har under år 2018 utrustats med nödutgångar. Dessutom genomförs i år och nästa år också andra säkerhetsförbättringar på båtar av denna typ. Förbättringarna har utvecklats tillsammans med tillverkaren och vår personal.

– I en så här säkerhetskritisk verksamhet nöjer vi oss inte med att uppfylla minimikraven, säger Finnpilots transportdirektör Aki Marjasvaara.

– Utredningen av de faktorer som bidrog till olyckan samt planeringen av åtgärder inleddes omedelbart efter olyckan som chockade hela vår arbetsgemenskap. Den viktiga information som vi har fått har tillämpats i vår verksamhet, såsom i riskbedömningar, arbetsinstruktioner och inskolningsmaterial. Den nya informationen har varit särskilt betydelsefull, eftersom riskerna i den händelsekedja som ledde till olyckan inte hade identifierats inom Finnpilot eller i riskanalyserna hos andra organisationer som använder samma båtmodell, fortsätter Marjasvaara.

– Förutom våra egna fynd och OTKES rekommendationer har vi gjort en omfattande granskning av vår verksamhet ur risksynvinklar för att garantera att något motsvarande aldrig mer kan ske.

I analysen av olyckan har Finnpilot samarbetat intensivt med motsvarande instanser i Sverige och Norge. Den information som olycksutredningen gett kommer Finnpilot att dela med sig av i vidare kretsar, också till internationella aktörer inom sjötrafiken. 

Mer information:
Aki Marjasvaara, transportdirektör, Finnpilot Pilotage Ab, tfn 050 371 8212, aki.marjasvaara@finnpilot.fi

Intervjuförfrågningar:
Laura Kaustinen, kommunikationschef, Finnpilot Pilotage Ab, tfn 0400 757 228, laura.kaustinen@finnpilot.fi

Finnpilot Pilotage Ab är ett bolag med specialuppgifter som ägs helt av Finska staten. Bolaget tillhandahåller lotsningstjänster och har som uppgift att säkerställa en trygg och smidig sjötrafik samt på ett betydande sätt minska risken för miljöolyckor. Finnpilot sysselsätter cirka 340 personer i Finland.

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter