Lotsningsområden

Bottenvikens lotsningsområde

Ålderman Ilkka Sipilä, ilkka.sipila@finnpilot.fi
Lotsstationer: Bottenvikens lotsstation (Ajos, Kemi) och Karlebys lotsstation.
Sidostationer: Marjaniemi (Karlö, Uleåborg) Brahestad, Alholm (Pedersöre) och Vasa.

Bottenhavets lotsningsområde

Ålderman Klaus Kauko, klaus.kauko@finnpilot.fi
Lotsstation: Raumo och Björneborg (Mäntyluoto) lotstationer
Sidostationer: Kaskisö

Skärgårdshavets lotsningsområde

Ålderman Ari Saari, ari.saari@finnpilot.fi
Lotsningsstationer: Åbo, Nystad och Hangö lotsstationer
Sidostationer: Utö och Mariehamn

Helsingfors lotsningsområde

Ålderman Jukka Ketonen, jukka.ketonen@finnpilot.fi
Lotssation: Helsingfors lotsstation
Sidostationer: Porkkala och Emäsalö

Kotka lotsningsområde

Ålderman Matti Martikainen, matti.martikainen@finnpilot.fi
Lotsstation: Kotkas lotsstation
Sidostation: Orregrund

Saimen lotsningsområde

Ålderman Pasi Paldanius, pasi.paldanius@finnpilot.fi
Lotsstationer: Villmanstrand lotsstation och Nyslott lotsstation
Sidostationer: Puumala och Vuokala

 
Nyheter

Finnpilot Pilotage Ab nyheter